نرم افزار تخصصی مدیریت فروش

Microsoft Dynamic POS

این نرم افزار   برای کنترل هرمجموعه ای که در قالب خرده فروشی فعالیت دارد طراحی شده و به سرعت در سراسر دنیا مورد استقبال قرار گرفته است. دلیل استقبال از این محصول آن بود که پیش از حضور این نرم افزار مجموعه های خرده فروشی برای مکانیزه کردن و استفاده از سیستم های اتوماسیون در زمینه ی کنترل مجموعه و نقطه ی فروش ناچار به صرف هزینه های غیر منطقی برای خرید سیستم هایی بودند که برای مجموعه های بازرگانی بزرگ طراحی شده بود و معمولا درصد بالایی از قابلیت های نرم افزاری خریداری شده برای آنها و به طور واضح تر برای خرده فروشان بی استفاده بود. شرکت یسنا سیستم با توجه به سابقه فعالیت و کنترل بازار داخلی در زمینه خرده فروشی و ارتباط موثر با تامین کنندگان عرصه ی فروشگاهی , تغییرات لازم برای بومی سازی این محصول ارزشمند را توسط مجرب ترین افراد متخصص در زمینه ی نرم افزار و دانش فروش  بر عهده گرفته که با لطف خداوند متعال به موفقیت های با نظارت شرکت قابل توجهی از جمله ثبت ملی این محصول و تغییر ماهیت شرکت یسنا به یک شرکت دانش بنیان میتوان اشاره کرد.